Ett urval av projekt från de senaste åren där Scior varit delaktiga

2021-06-29T16:20:28+02:00

Nya Slussen

Efter 80 år är slussen i mycket dåligt skick. Stora problem med grundläggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen måste rivas och byggas upp från grunden. Nu har vi chansen att anpassa platsen för dagens och morgondagens ... Läs mer

2020-04-06T18:43:10+02:00

Utbyggnad Stockholms tunnelbana

Nu bygger region Stockholm ut tunnelbanan. I framtiden blir det möjligt att ta tunnelbanan till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden. Dessutom ska Blå linje kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen. Byggstart sker beräknas till 2018/2019. Byggtiden för tunnelbanan till ... Läs mer

2020-04-06T18:41:10+02:00

Modernisering av Krångede kraftverk

Fortum kommer av arbetsmiljöskäl att bygga en ny tillfartstunnel och nya sugrörsluckor vid Krångede kraftverk. Genom bättre tillgänglighet vid service och underhåll kommer driften av vattenkraftverket, som är Fortums största, då även kunna ske mer effektivt än idag. Det ... Läs mer

2021-06-29T15:48:46+02:00

Västlänken

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse som är under byggnation i centrala Göteborg. Järnvägsförbindelsen kommer att bli åtta kilometer lång varav sex kilometer kommer att gå i tunnel. Tre underjordiska, fyrspåriga stationer byggs vid centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen. Den officiella byggstarten med det första spadtaget ägde rum ... Läs mer

2020-04-06T18:46:41+02:00

Henriksdals reningsverk

För att klara Stockholms snabba befolkningsökning behöver stadens vattenrening förnyas. I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas i Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna, Bromma reningsverk stängs och en 14 km lång avloppstunnel dras 30–90 meter under marken ... Läs mer

2021-03-31T11:02:43+02:00

Hagastaden

Hagastaden är en levande innerstadsdel under utveckling som knyter ihop Stockholm med Solna. I Vision 2025 beslutades att den nya stadsdelen skulle ha fokus på life science och vara en plats med totalt 6 000 nya bostäder och 50 ... Läs mer

2020-04-06T18:50:15+02:00

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt på tidigare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av Stockholms innerstad. Den ligger invid Kungliga Nationalstadsparken. Norra Djurgårdsstaden ligger inom stadsdelsområdet Östermalm samt ingår i stadsdelarna Hjorthagen och Gärdet (men ligger inte till någon del ... Läs mer

2020-04-06T18:51:34+02:00

Förbifart Stockholm

En ny nord-sydlig vägbindelse under Mälaren. Vi bygger en ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm, väster om Stockholm. Vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar ... Läs mer

2020-04-06T18:52:36+02:00

Hisingsbron

Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven och skapa en stark region, där det ... Läs mer

2020-04-06T18:54:29+02:00

Gamla Uppsala

För att öka kapaciteten på Ostkustbanan bygger Trafikverket dubbelspår mellan Uppsala och Gävle. En av de sista pusselbitarna är järnvägen genom Gamla Uppsala.