Vi hälsar Patrik Karlström mycket välkommen till Scior med placering i Göteborg.

Patrik med sin unika kompetenskombination, systemutveckling och mätningsteknik skapar produktiva visualiseringsverktyg som löser både kunder och kollegors utmaningar i stora som små projekt.

Patrik kommer närmast från Peab där han ansvarat för monitorering och områdesbevakning av stora projekt som bland annat E01 Olskroken.