För att öka kapaciteten på Ostkustbanan bygger Trafikverket dubbelspår mellan Uppsala och Gävle. En av de sista pusselbitarna är järnvägen genom Gamla Uppsala.