Hagastaden är en levande innerstadsdel under utveckling som knyter ihop Stockholm med Solna. I Vision 2025 beslutades att den nya stadsdelen skulle ha fokus på life science och vara en plats med totalt 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. De första boende har redan flyttat in i Hagastaden och området har redan börjat fyllas med service och fler boende och etableringsmöjligheter är på gång. Hagastaden fortsätter att utvecklas med boende, handel, kultur, parkområden, tunnelbana och stärker samtidigt Stockholm som ett kluster för life science.

Namnet Hagastaden har koppling till den Hagaparken som är en del av Nationalstadsparken.

Yta: 96 hektar, ett område tre gånger så stort som Gamla Stan, varav 30 hektar inom Stockholms kommungräns och 66 hektar i Solna kommun

Antal nya bostäder: 6 000
Antal arbetsplatser: 50 000
Investeringar: Sammantaget ca 70 miljarder