BYGGLEDNING &
BYGGPLATSUPPFÖLJNING

Scior kan bistå i ert projekt med mätningstekniska frågor gällande:

  • Stomnätskoncept
  • Kravställning
  • Förfrågningsunderlag
  • Granskning av handlingar
  • Kontroller
  • Mängdreglering
  • Uppföljning regelverk

Sedan 1993 har vi byggt upp en mycket stor erfarenhet av att arbeta med byggledning i alla typer av infrastrukturprojekt. Arbetsuppgifterna varierar mellan uppdragen men den gemensamma nämnaren är att alla våra uppdragsgivare kan dra nytta av våra kunskaper – oavsett geografin.

Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att tidigt definiera förutsättningarna för mätning och koppla dessa till vad som faktiskt ska byggas. I byggledningsuppdrag är vi beställarens förlängda arm gentemot projektets intressenter. Vi samarbetar med såväl offentliga som privata byggherrar.

”Våra kompetenta byggledare samarbetar tillsammans med beställare, projektörer och entreprenörer så att projektet kan genomföras på ett effektivt sätt, i god anda och med uppfyllda krav på kvalitet, kostnad och tid.”