Vårt erbjudande/

Byggledning

Sedan 1993 har vi byggt upp en mycket stor erfarenhet av att arbeta med byggledning i alla typer av infrastrukturprojekt. Arbetsuppgifterna varierar mellan uppdragen men den gemensamma nämnaren är att alla våra uppdragsgivare kan dra nytta av våra kunskaper – oavsett geografin.

Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att tidigt definiera förutsättningarna för mätning och koppla dessa till vad som faktiskt ska byggas. I byggledningsuppdrag är vi beställarens förlängda arm gentemot projektets intressenter. Vi samarbetar med såväl offentliga som privata byggherrar.

Ta vårt stöd med att:

  • Följa upp kvalitet, tid och kostnad
  • Kontrollera att tekniska krav och riktlinjer följs
  • Ta fram relationshandlingar och förvaltningsdata
  • Samordna projektets geografiska information mellan olika aktörer
Stäng meny