PROJEKTERINGSINMÄTNING

Scior tar fram högkvalitativa underlag för projektering av:

 • Gator och vägar
 • Järnvägar, tunnelbana och spårvägar
 • Broar och tunnlar
 • Byggnader
 • Landskap
 • Mark och VA

Ett bra projekteringsunderlag lägger grunden för kvalitet, ekonomi och effektivt byggande. Vi har lång erfarenhet av projekteringsinmätning och har fokus på slutanvändaren.

Resultaten från projekteringen ska vara kalkylerbara och byggbara med minimal handpåläggning. Vi arbetar tillsammans ledande projektörer och samhällsplanerare och har många års erfarenhet av komplexa infrastrukturuppdrag.

Den senaste tekniken erbjuder många fördelar, vilka medför:

 • Minskad miljöpåverkan
 • Minskade kostnader
 • Säkrare arbetsmiljö genom att vi kan mäta utan avstängning i trafikerad miljö
 • Snabbare datainsamling
 • Möjlighet till virtuella platsbesök med 360-bilder och punktmoln
 • Tillgång till molnbaserad digital tvilling

”Ett komplett och korrekt projekteringsunderlag är grunden för effektiv projektering och bra bygghandlingar.”

Teknik som vi använder:

 • Totalstation och GNSS
 • Laserskanning från marken och från luften
 • Drönarfotogrammetri i luften och under vattenytan
 • Mobile mapping (bilburen laserskanning)

Drönare med kamera och LiDAR-skanner