Efter 80 år är slussen i mycket dåligt skick. Stora problem med grundläggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen måste rivas och byggas upp från grunden. Nu har vi chansen att anpassa platsen för dagens och morgondagens stockholmare.

Vår stad växer snabbt. För att alla ska få plats behövs nya bostäder och arbetsplatser, men också nya mötesplatser och mer kommunikationer. Nya Slussen ska bli en attraktiv mötesplats med nya torg, kajer och en grönskande park.

Kollektivtrafiken får mer plats, precis som gående och cyklister. Ytorna för biltrafik anpassas för att rymma dagens trafikflöden.

Slussens ombyggnad har även stor betydelse för hela Mälardalen. Med den nya anläggningen blir det möjligt att tappa ut dubbelt så mycket vatten från Mälaren, vilket minskar dagens stora risk för översvämningar. Det tryggar både viktig infrastruktur och dricksvattnet för två miljoner människor.

Nya Slussen byggs för dagens och framtidens behov i vår snabbt växande stad.