Flera av skidorterna i södra Jämtland och Härjedalen växer och blir större. Därför behövs en väl fungerande väg för att klara det ökade trafikflödet. Vägen är också viktig för lokalbefolkningen eftersom det är ont om alternativ till bilen. På vägen fraktas mycket virke till och från omlastningscentralen i Östavall, och det går mycket tung trafik till industrierna vid kusten.