En ny nord-sydlig vägbindelse under Mälaren.

Vi bygger en ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm, väster om Stockholm. Vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.