UTSÄTTNING & PRODUKTIONSMÄTNING

Ett effektivt och korrekt mätningsarbete är en viktig grundpelare för ett väl fungerande byggprojekt. Scior har den kunskap och de verktyg som krävs för:

  • Utsättning
  • Mängdreglering
  • Relationshandlingar
  • Byggnät
  • Kostnadsuppföljning
  • Kontrollmätningar

Drönarbaserad mätning för framtagande av digital tvilling, som kan användas för volymberäkning, planering och produktionsuppföljning.