KUNDUPPDRAG

Scior Geomanagement tillhör de bästa mobile mapping-specialisterna i Sverige och vi har stor erfarenhet av väg-, bygg- och infrastrukturuppdrag.​​ Några av våra många mobile mapping-projekt är:

INMÄTNING AV MOTORVÄG

Scior Geomanagement har medverkat vid inmätning av motorvägen E4 i Södertälje för Ramboll och Trafikverket. Inmätningen omfattade 179 km väg inklusive punktmoln och bilder med hög upplösning, digitalisering/särdrags-detektion av väg/vägutrustning (väglinjer och jerseybarriärer) och referenslinjer samt projektering och analys av normalsektioner för fria rummet.​

INMÄTNING AV TUNNEL FÖR TRAFIKVERKET

Scior Geomanagement har bidragit med expertis vid ett stort tunnelprojekt i Stockholm för Trafikverket. Målet var att dokumentera fri höjd i Södra Länken-tunneln och kontrollera det 15 år gamla byggets skick. Projektet omfattade mobile mapping av 17,5 km tunnlar, beräkning och utjämning av punktmoln samt digitalisering och beräkning av normalsektioner för fria rummet.​​

UPPMÄTNING AV DET DANSKA JÄRNVÄGSNÄTET

Sciors samarbetspartner Mølbak Landinspektører A/S har vunnit ett ramavtal om laserskanning och mätning för Banedanmarks Anlægsdivision. Uppdraget innebär digitalisering, automatisering och leverans av en komplett bild av Banedanmarks totala järnvägsnät med hjälp av mobile mapping.

STATUSINVENTERING AV 220 MIL VÄG

Scior samarbetspartner Mølbak Landinspektører A/S har mätt upp, registrerat och analyserat cirka 220 mil väg i Schweiz för kantonen Bern. Resultatet var ett omfattande dataset med punktmoln, 360-gradersbilder, sammanställning av vägnätets inventarier och detaljerade terrängmodeller för analyser och underhåll av de inmätta vägarna.​

ANLÄGGNING AV CYKELVÄG I DANMARK

För Kalundborg kommun har Scior samarbetspartner Mølbak Landinspektører A/S mätt upp totalt 17 km väg inkl. sidovägar. Inmätningen skulle utgöra underlag för skiss- och detaljprojektering i samband med anläggning av en ny cykelväg. Uppdraget innebar bl.a. digitalisering av väg, vägutrustning och räcken/byggnadsfasader av hela linjeföringen.

​INMÄTNING I AALBORG, DANMARK

I samband med anläggning av Aalborgs nya Plusbus-linje – en 14 km lång miljö- och användarvänlig bussförbindelse – har Sciors samarbetspartner Mølbak Landinspektører A/S mätt upp projekterings-underlag med hjälp av mobile mapping. Projektet omfattade stomnätsetablering och traditionellt mätning, digitalisering för CAD‐projekteringsunderlag och etablering av 2 cm DTM.