För att klara Stockholms snabba befolkningsökning behöver stadens vattenrening förnyas. I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas i Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna, Bromma reningsverk stängs och en 14 km lång avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sickla.

Henriksdalsanläggningen uppgraderas och optimeras med ny membranteknik. Nya anläggningsdelar byggs för slamhantering och kraftförsörjning och det utbyggda reningsverket kommer att stå väl rustat inför framtida krav avseende till exempel läkemedelsrening.

Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar för membranfiltrering. Med membranbioreaktorteknik (MBR) kan vi rena större mängder avloppsvatten som samtidigt renas bättre än tidigare. Vi förbättrar även förbehandlingen och slambehandlingen.