MOBILE MAPPING

Mobile mapping är en teknik som kombinerar flera typer av sensorer i en flexibel och effektiv lösning som enkelt kan monteras på en bil, ett tåg, en båt eller liknande. Med mobile mapping kan vi således snabbt ge dig en noggrann datainsamling som kan användas för många ändamål.

Vi på Scior har tillsammans med vår partner Mølbak Landinspektører A/S valt ett av de bästa och pålitligaste mobile mapping-systemen på marknaden.