Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt på tidigare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av Stockholms innerstad. Den ligger invid Kungliga Nationalstadsparken.

Norra Djurgårdsstaden ligger inom stadsdelsområdet Östermalm samt ingår i stadsdelarna Hjorthagen och Gärdet (men ligger inte till någon del i stadsdelen Norra Djurgården), Området sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder, längs med vattenområdet Lilla Värtan.

I området planeras 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. De första 700 lägenheterna stod klara under 2012 och byggproduktionen förväntas pågå åtminstone till år 2025. Norra Djurgårdsstaden är därmed ett av Europas största stadsutvecklingsområden.