monitorering

På Scior utför vi stora och omfattande monitoreringsprojekt på bl.a. Slussen i Stockholm samt Hisingsbron i Göteborg

Metoder vi använder är bl.a.:

  • Statisk mätning med GNSS
  • Slangsättningsmätning
  • Monitorering med totalstation
  • Precisionsavvägning 

Ta vår hjälp med att:

  • Etablera och hantera omgivningspåverkansprojekt (Monitorering)
  • Genomföra sättningsmätningar
Stäng meny