MONITORERING

Som ett av Sveriges ledande företag inom rörelse- och deformationsmätning, kan vi hjälpa er vid:

 • Spontning
 • Pålning
 • Schakter
 • Sprängning
 • Muddring
 • Erosion
 • Risk för skred
 • Tunnelarbeten
 • Gruvbrytning
 • Brounderhåll

Vi använder sensorer som mäter rörelser ner till 1/10 mm i realtid.

Sensorerna kan mäta enskilt eller i kombination:

 • Sättningar/lyft
 • Sprickförändring
 • Lutningsförändring
 • Tryckförändring
 • Lägesförändring
 • Lufttryck/temperatur
 • Vattenstånd

”Vårt webbaserade system i kombination med olika uppkopplade sensorer, ger dig det mest kostnadseffektiva, flexibla och heltäckande verktyget på marknaden.”

Så här presenteras data i det molnbaserade monitoreringssystemet.

På Scior utför vi både små och stora monitorerings-projekt tillsammans med vår partner intermetric.