STOMNÄT

Med över 30 års erfarenhet av stomnätsmätning, kan vi hjälpa er med:

  • Anslutningsnät
  • Bruksnät
  • Byggnät
  • Referensnät för laserskanning
  • Regelverksfrågor
  • Rapporter

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är bestämda genom någon form av beräkning på mätningar med totalstation eller GNSS. Nätets punkter används sedan som utgångspunkter vid skanning, inmätning och utsättning av till exempel vägar, tunnlar, broar, och byggnader.

Ett bra stomnät är grunden till högkvalitativ mätning.

Scior har unika erfarenheter och är ledande i branschen när det gäller mätning och beräkning för stomnät.

”Ett bra stomnät säkerställer att alla mätningar blir av den kvalitet som projektet kräver.”