stomnät

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är bestämda genom någon form av beräkning på mätningar med totalstation eller GNSS. Nätets punkter används sedan som utgångspunkter vid skanning, inmätning och utsättning av till exempel vägar, tunnlar, broar, och byggnader.

Ett bra stomnät är grunden till högkvalitativ mätning.

Scior har unika erfarenheter och är ledande i branschen när det gäller mätning och beräkning för stomnät.

Vi hjälper våra kunder med att:

  • Markera, mäta och beräkna:

     – Anslutningsnät

     – Bruksnät

     – Byggplatsnät

     – Stomnät för skanning

  • Ta fram transformationssamband mellan olika referenssystem
  • Skapa projektunika geoidmodeller
  • Etablera GNSS-basstationer
  • Kontrollera stomnät
Stäng meny