Vårt erbjudande

Med flera av Sveriges främsta konsulter, är vi ett av landets ledande företag inom geografisk informationsteknik för samhällsbyggande.

Verksamhets­områden

Projekteringsinmätning

Ett bra projekteringsunderlag lägger grunden för kvalitet, ekonomi och effektivt byggande.

Vi arbetar tillsammans ledande projektörer och samhällsplanerare och har många års erfarenhet av komplexa infrastrukturuppdrag.

Byggledning

Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att tidigt definiera förutsättningarna för mätning och koppla dessa till vad som faktiskt ska byggas. I byggledningsuppdrag är vi beställarens förlängda arm gentemot projektets intressenter. Vi har arbetat med byggledning sedan 1993 och samarbetar med såväl offentliga som privata byggherrar.

Produktion

När produktionen är igång gäller det att hela tiden ligga steget före och utföra mätningar så att alla kan jobba enligt tidplan. Oavsett teknik, traditionell utsättning eller maskinstyrning gillar vi livet i hetluften. Beroende på byggprojektets karaktär kan vi ta helhetsansvaret för din mätningsorganisation eller fungera som en resursförstärkning.

MARS

Följ upp ekonomin  i dina projekt

MARS är vårt program som på ett handfast sätt hjälper dig att hantera och följa upp ekonomin i dina bygg- och anläggningsprojekt.

Reality Capture

Vi hjälper dig att skapa en digital kopia av verkligheten

Reality Capture hjälper dig att skapa 3D-modeller från fotografier eller laserskanningar. Reality Capture förbättrar produktiviteten, noggrannheten, kvaliteten och säkerheten under hela projektet.

STOMNÄT

Ett bra stomnät är grunden till högkvalitativ mätning.

Scior har unika erfarenheter och är ledande i branschen när det gäller mätning och beräkning för stomnät.

MONITORERINg

Omgivningspåverkan

Vid byggande av byggnader, dammar, vägar och järnvägar utförs mätning och uppföljning av sättningar både på anläggningsobjekten och i omgivningen. 

Stäng meny