Med flera av Sveriges främsta konsulter, är vi ett av Sveriges ledande mätkonsultföretag

BYGGLEDNING

Sedan 1993 har vi byggt upp en mycket stor erfarenhet av att arbeta med byggledning i alla typer av infrastrukturprojekt. Arbetsuppgifterna varierar mellan uppdragen men den gemensamma nämnaren är att alla våra uppdragsgivare kan dra nytta av våra kunskaper – oavsett geografin.

Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att tidigt definiera förutsättningarna för mätning och koppla dessa till vad som faktiskt ska byggas. I byggledningsuppdrag är vi beställarens förlängda arm gentemot projektets intressenter. Vi samarbetar med såväl offentliga som privata byggherrar.

Ta vårt stöd med att
 • Följa upp kvalitet, tid och kostnad
 • Kontrollera att tekniska krav och riktlinjer följs
 • Ta fram relationshandlingar och förvaltningsdata
 • Samordna projektets geografiska information mellan olika aktörer

STOMNÄT

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är bestämda genom någon form av beräkning på mätningar med totalstation eller GNSS. Nätets punkter används sedan som utgångspunkter vid skanning, inmätning och utsättning av till exempel vägar, tunnlar, broar, och byggnader.

Ett bra stomnät är grunden till högkvalitativ mätning.

Scior har unika erfarenheter och är ledande i branschen när det gäller mätning och beräkning för stomnät.

Vi hjälper våra kunder med att
 • Markera, mäta och beräkna:
  • Anslutningsnät
  • Bruksnät
  • Byggplatsnät
  • Stomnät för skanning
 • Ta fram transformationssamband mellan olika referenssystem
 • Skapa projektunika geoidmodeller
 • Etablera GNSS-basstationer
 • Kontrollera stomnät

PROJEKTERINGSINMÄTNING

Ett bra projekteringsunderlag lägger grunden för kvalitet, ekonomi och effektivt byggande. Vi har lång erfarenhet av projekteringsinmätning och har fokus på slutanvändaren.

Resultaten från projekteringen ska vara kalkylerbara och byggbara med minimal handpåläggning. Vi arbetar tillsammans ledande projektörer och samhällsplanerare och har många års erfarenhet av komplexa infrastrukturuppdrag.

Ta vår hjälp med att
 • Samla in geografisk information från luften med drönare eller från marken med totalstation, GNSS och skanner.
 • Skapa terräng- och anläggningsmodeller
 • Utforma bygghandlingar och förfrågningsunderlag
 • Skapa förutsättningar för effektiv produktion

MOBILE MAPPING

Mobile mapping är en teknik som kombinerar flera typer av sensorer i en flexibel och effektiv lösning som enkelt kan monteras på en bil, ett tåg, en båt eller liknande. Med mobile mapping kan vi således snabbt ge dig en noggrann datainsamling som kan användas för många ändamål.

Vi på Scior har tillsammans med vår partner Mølbak Landinspektører A/S valt ett av de bästa och pålitligaste mobile mapping-systemen på marknaden.

PRODUKTION

I byggskedet arbetar vi tillsammans dig som är entreprenörer med att – enkelt uttryckt – styra produktionen så att rätt sak hamnar på rätt plats och i rätt tid.

När produktionen är igång gäller det att hela tiden ligga steget före och utföra mätningar så att alla kan jobba enligt tidplan. Oavsett teknik, traditionell utsättning eller maskinstyrning gillar vi livet i hetluften. Beroende på byggprojektets karaktär kan vi ta helhetsansvaret för din mätningsorganisation eller fungera som en resursförstärkning.

Vi hjälper dig med att
 • Sätta ut för produktionsarbeten
 • Hantera ritningar och modeller
 • Göra inmätningar för egenkontroller och relationshandlingar
 • Mängdberäkna och utföra ekonomiska reglering

MARS

Följ upp ekonomin i dina projekt

MARS är vårt Excel-baserade program som på ett handfast sätt hjälper dig att hantera och följa upp ekonomin i dina bygg- och anläggningsprojekt.

RÅDGIVNING

Med flera av Sveriges främsta konsulter kan vi hjälpa dig i ditt projekt.

Scior erbjuder rådgivning inom följande områden
 • Mätningstekniska metoder
 • Regelverk
 • Dokumentation
 • Toleranser
 • AMA
 • Mängdreglering
 • Stomnät
 • Monitorering
 • Produktionsanpassad projektering
 • Reality Capture