Projekt

Ett urval av projekt från de senaste åren där Scior varit delaktiga.

Modernisering av Krångede kraftverk

Modernisering av Krångede kraftverk

Fortum kommer av arbetsmiljöskäl att bygga en ny tillfartstunnel och nya sugrörsluckor vid Krångede kraftverk. Genom bättre tillgänglighet vid service och underhåll kommer driften av vattenkraftverket, som är Fortums största, då även kunna ske mer effektivt än idag. Det komplexa tunnel- och bergbygget som beräknas vara klart 2020. Krångede kraftverk, ...
Läs Mer
Västlänken

Västlänken

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse som är under byggnation i centrala Göteborg. Järnvägsförbindelsen kommer att bli åtta kilometer lång varav sex kilometer kommer att gå i tunnel. Tre underjordiska, fyrspåriga stationer byggs vid centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen. Den officiella byggstarten med det första spadtaget ägde rum i maj 2018, men redan 2017 påbörjades förberedande arbeten. Tunneln beräknas ...
Läs Mer
Tvärbanan till Kista och Helenelund

Tvärbanan till Kista och Helenelund

Den nya Kistagrenen kommer knyta an till tvärbanans befintliga station Norra Ulvsunda och sedan passera bland annat de nya stationerna Bromma Blocks, Bromma flygplats och Solvalla på sin väg vidare till Kista och Helenelund. Den första delen, från Norra Ulvsunda till Ursvik beräknas stå klar till 2021 ...
Läs Mer
Utbyggnad Stockholms tunnelbana

Utbyggnad Stockholms tunnelbana

Nu bygger region Stockholm ut tunnelbanan. I framtiden blir det möjligt att ta tunnelbanan till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden. Dessutom ska Blå linje kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen. Byggstart sker beräknas till 2018/2019. Byggtiden för tunnelbanan till Arenastaden och till Barkarby beräknas vara cirka 6 år. För ...
Läs Mer
Henriksdals reningsverk

Henriksdals reningsverk

För att klara Stockholms snabba befolkningsökning behöver stadens vattenrening förnyas. I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas i Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna, Bromma reningsverk stängs och en 14 km lång avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sickla. Henriksdalsanläggningen uppgraderas och optimeras med ny membranteknik ...
Läs Mer
Hagastaden

Hagastaden

Hagastaden är en levande innerstadsdel under utveckling som knyter ihop Stockholm med Solna. I Vision 2025 beslutades att den nya stadsdelen skulle ha fokus på life science och vara en plats med totalt 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. De första boende har redan flyttat in i Hagastaden ...
Läs Mer
Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt på tidigare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av Stockholms innerstad. Den ligger invid Kungliga Nationalstadsparken. Norra Djurgårdsstaden ligger inom stadsdelsområdet Östermalm samt ingår i stadsdelarna Hjorthagen och Gärdet (men ligger inte till någon del i stadsdelen Norra Djurgården), Området sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder, längs med vattenområdet Lilla Värtan. I området planeras 12 000 nya bostäder och ...
Läs Mer
Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm

En ny nord-sydlig vägbindelse under Mälaren Vi bygger en ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm, väster om Stockholm. Vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens kurva i söder ...
Läs Mer
Hisingsbron

Hisingsbron

Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven och skapa en stark region, där det också finns förutsättningar för sjöfarten att utvecklas. I projektet ansvarar ...
Läs Mer
Väg 315, Utanbergsvallarna–Räta

Väg 315, Utanbergsvallarna–Räta

Flera av skidorterna i södra Jämtland och Härjedalen växer och blir större. Därför behövs en väl fungerande väg för att klara det ökade trafikflödet. Vägen är också viktig för lokalbefolkningen eftersom det är ont om alternativ till bilen. På vägen fraktas mycket virke till och från omlastningscentralen i Östavall, och ...
Läs Mer
Laddar…
Stäng meny