Nya Slussen

2021-06-29T16:20:28+02:00

Efter 80 år är slussen i mycket dåligt skick. Stora problem med grundläggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen måste rivas och byggas upp från grunden. Nu har ... Läs mer

Västlänken

2021-06-29T15:48:46+02:00

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse som är under byggnation i centrala Göteborg. Järnvägsförbindelsen kommer att bli åtta kilometer lång varav sex kilometer kommer att gå i tunnel. Tre underjordiska, fyrspåriga stationer byggs vid centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen. ... Läs mer

Henriksdals reningsverk

2020-04-06T18:46:41+02:00

För att klara Stockholms snabba befolkningsökning behöver stadens vattenrening förnyas. I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas i Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna, Bromma reningsverk stängs och en ... Läs mer

Hagastaden

2021-03-31T11:02:43+02:00

Hagastaden är en levande innerstadsdel under utveckling som knyter ihop Stockholm med Solna. I Vision 2025 beslutades att den nya stadsdelen skulle ha fokus på life science och vara en ... Läs mer

Norra Djurgårdsstaden

2020-04-06T18:50:15+02:00

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt på tidigare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av Stockholms innerstad. Den ligger invid Kungliga Nationalstadsparken. Norra Djurgårdsstaden ligger inom stadsdelsområdet Östermalm samt ingår i stadsdelarna ... Läs mer

Förbifart Stockholm

2020-04-06T18:51:34+02:00

En ny nord-sydlig vägbindelse under Mälaren. Vi bygger en ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm, väster om Stockholm. Vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra ... Läs mer

Hisingsbron

2020-04-06T18:52:36+02:00

Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor ... Läs mer

Till toppen