Gamla Uppsala

2020-04-06T18:54:29+02:00

För att öka kapaciteten på Ostkustbanan bygger Trafikverket dubbelspår mellan Uppsala och Gävle. En av de sista pusselbitarna är järnvägen genom Gamla Uppsala.

Till toppen