Vårt erbjudande/

Reality capture

Digital modell av f.d. gasklocka vid Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, skannad med Leica RTC360
Skanning med RTC360 på husbygge

Vi hjälper dig att skapa en digital kopia av verkligheten

Reality Capture hjälper dig att skapa 3D-modeller från fotografier eller laserskanningar.

Från kaffekopp till en hel stadsdel

Reality Capture används för att exempelvis dokumentera byggnader, områden och föremål, där ritningar saknas eller är ofullständiga. Målet är att enkelt kunna dokumentera och säkerställa tillförlitliga underlag. 

Användningsområdena är oändliga – bara fantasin sätter gränser för hur tekniken kan användas.

Vi hjälper dig med att…

Laserskanna eller flygfotografera objekt för projektering, dokumentation,  kontrollmätning eller visualisering av:

 • Byggnader
 • Industri
 • Infrastruktur som vägar, järnväg, broar, gator, mark och ledningar
 • Fastigheter (BIM)
 • Museiföremål
 • Historiska byggnader
 • Gruvor

Metoder vi använder är bl.a.:

 • Laserskanning
 • UAS
 • Handskanner
 • Mobile mapping

Vi erbjuder även:

 • Uthyrning
 • Utbildning
 
Kontakta Anders Jansson för mer information
 
Telefon: 070-788 91 00

UAS – Unmanned Aircraft System är ett system för insamling av geografisk information från luften.

Tekniken bygger på fotogrammetrins principer där vi från moderna programvaror analyserar och bearbetar flygfoton till ortofoton, terrängmodeller och punktmoln.

Vi erbjuder alltid kvalitetssäkrade flygningar som inkluderar rådgivning innan, och analys efter, själva mätningen.

Stäng meny