INFRASTRUKTUR

Vägar, järnväg, broar, tunnlar, gator, mark och ledningar

Inom infrastruktur så är Reality Capture flitigt använt i tunnelprojekt och det växer nu snabbt i andra infrastrukturprojekt mycket tack vare möjligheten att snabbt samla in data i trafikerade miljöer utan att behöva ha oskyddade personer i trafiken. 

Vi på Scior kan hjälpa dig med att

  • Skapa korrekta underlag för projektering vid ny-, om- och tillbyggnad vilket medför mindre fel och tidsbesparingar
  • Snabbt kontrollera byggdelar så att de är byggda inom angivna toleranser
  • Dokumentera byggdelar för relationshandlingar och för att följa framdriften i projektet
  • Ta fram modeller för volym- och areaberäkningar
  • Ta fram modeller för 3D-visualisering av projektet
  • Skapa digitala situationsplaner i realtid
  • Mäta avstånd och areor på svårtillgängliga platser 
  • Skanna för geologiska 3D-modeller (sprickdetektering) i tunnlar

Kontaktinformation

Daniel Jansson, Konsult

E-post: daniel.jansson@scior.se
Telefon: 073-760 42 05

Pär Ljungdahl, Konsult

UAS och mobile mapping
E-post: par.ljungdahl@scior.se
Telefon: 070-663 99 25

Krister Arnaryd, VD
E-post: krister.arnaryd@scior.se
Telefon: 0768-81 09 25