Home/Vårt erbjudande/Reality Capture/Digitala byggnadsprojekt

DIGITALA BYGGNADSPROJEKT

Byggbranschen står inför en intressant digitaliseringsresa och användning av Reality Capture och BIM på byggarbetsplatser blir mer och mer vanligt.

Vi på Scior kan hjälpa dig med att

  • Skapa korrekta underlag för projektering vid ny-, om- och tillbyggnad vilket medför mindre fel och tidsbesparingar
  • Snabbt kontrollera byggdelar så att de är byggda inom angivna toleranser
  • Dokumentera byggdelar för relationshandlingar och för att följa framdriften i projektet
  • Ta fram modeller för 3D-visualisering av projektet
  • Skapa digitala situationsplaner i realtid
  • Mäta avstånd och areor på svårtillgängliga platser

Kontaktinformation

Anders Jansson, Reality Capture Manager
Industri, gruvor, historia, fastigheter
E-post: anders.jansson@scior.se
Telefon: 070-788 91 00

Rikard Matson, Reality Capture & CAD/BIM
Byggnadsprojekt
E-post: rikard.matson@scior.se
Telefon: 073-438 33 28

Pär Ljungdahl, Konsult
UAS och mobile mapping
E-post: par.ljungdahl@scior.se
Telefon: 070-663 99 25

Krister Arnaryd, VD
Infrastruktur
E-post: krister.arnaryd@scior.se
Telefon: 0768-81 09 25

Skannat hus som modellerats i Revit.

Analys av golvkvalitet.