BYGGNADSPROJEKT

Byggbranschen står inför en intressant digitaliseringsresa och användning av Reality Capture och BIM på byggarbetsplatser blir mer och mer vanligt.

Vi på Scior kan hjälpa dig med att

  • Skapa korrekta underlag för projektering vid ny-, om- och tillbyggnad vilket medför mindre fel och tidsbesparingar
  • Snabbt kontrollera byggdelar så att de är byggda inom angivna toleranser
  • Dokumentera byggdelar för relationshandlingar och för att följa framdriften i projektet
  • Ta fram modeller för 3D-visualisering av projektet
  • Skapa digitala situationsplaner i realtid
  • Mäta avstånd och areor på svårtillgängliga platser

Kontaktinformation

Anders Jansson, Reality Capture Manager
Industri, gruvor, historia, fastigheter
E-post: anders.jansson@scior.se
Telefon: 070-788 91 00

Rikard Matson, Reality Capture & CAD/BIM
Byggnadsprojekt
E-post: rikard.matson@scior.se
Telefon: 073-438 33 28

Pär Ljungdahl, Konsult
UAS och mobile mapping
E-post: par.ljungdahl@scior.se
Telefon: 070-663 99 25

Krister Arnaryd, VD
Infrastruktur
E-post: krister.arnaryd@scior.se
Telefon: 0768-81 09 25

Skannat hus som modellerats i Revit.

Analys av golvkvalitet.