FASTIGHETER

Facility Management

Reality Capture växer snabbt inom facility management eftersom det finns stora effektiviseringsvinster att göra med digitala fastigheter. Det är här som BIM skapar stora möjligheter.

Vi på Scior kan hjälpa dig med att

 • Skapa en digital fastighet med en BIM-modell vilken består objekt av t.ex. dörrar som kan användas för effektiv underhållsplanering.
 • Skapa korrekta underlag för projektering vid ny-, om- och tillbyggnad vilket medför mindre fel och tidsbesparingar.
 • Skapa korrekta ritningar/modeller för:
  • Planering
  • Värdering
  • Areamätning
  • Avståndsmätning
  • Inredningsprojektering
 • Ta fram modeller för 3D-visualisering av fastigheten 
 • Mäta avstånd och areor på svårtillgängliga platser

Kontaktinformation

Anders Jansson, Reality Capture Manager
Industri, gruvor, historia, fastigheter
E-post: anders.jansson@scior.se
Telefon: 070-788 91 00

Rikard Matson, Reality Capture & CAD/BIM
Byggnadsprojekt
E-post: rikard.matson@scior.se
Telefon: 073-438 33 28

Pär Ljungdahl, Konsult
UAS och mobile mapping
E-post: par.ljungdahl@scior.se
Telefon: 070-663 99 25

Krister Arnaryd, VD
Infrastruktur
E-post: krister.arnaryd@scior.se
Telefon: 0768-81 09 25