GRUVOR

Gruvindustrin har många utmaningar där Reality Capture kan bidra med att snabbt och precist skapa digitala kopior av gruvan utan att behöva äventyra arbetsmiljön för de som ska utföra mätningsarbetena. 

Vi på Scior kan hjälpa dig med att

  • Dokumentera gruvbrytningen för relationshandlingar och för att följa framdriften i gruvan
  • Skapa korrekta underlag för projektering  av installationer i gruvan vilket medför mindre fel och tidsbesparingar
  • Ta fram 3D-modeller för volym- och areaberäkningar
  • Ta fram 3D-modeller för 3D-visualisering av projektet
  • Skapa digitala situationsplaner i realtid (dagbrott)
  • Mäta avstånd och areor på svårtillgängliga platser