INDUSTRIER

Inom industri har Reality Capture använts i många år och det finns idag industrier som dagligen använder skanningsteknik för kontroller av komponenter samt för att skapa digitala tvillingar av produktionslinor. 

Vi på Scior kan hjälpa dig med att skapa 3D-modeller/ritningar över

  • Industriområdet
  • Byggnader
  • Produktionslinor
  • Rörsystem
  • Maskiner
  • Kontrollera komponenter så att de är tillverkade inom angivna toleranser
  • Kontrollera maskiner så att de är monterade inom angivna toleranser
  • Revers Engineering
  • Mäta avstånd och areor på svårtillgängliga platser
  • Georeferering med stomnät och koordinatsystem