Modernisering av Krångede kraftverk

Fortum kommer av arbetsmiljöskäl att bygga en ny tillfartstunnel och nya sugrörsluckor vid Krångede kraftverk. Genom bättre tillgänglighet vid service och underhåll kommer driften av vattenkraftverket, som är Fortums största,…

Fortsätt läsa

Västlänken

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse som är under byggnation i centrala Göteborg. Järnvägsförbindelsen kommer att bli åtta kilometer lång varav sex kilometer kommer att gå i tunnel. Tre underjordiska, fyrspåriga stationer byggs vid centralstationen, Hagakyrkan och Korsvägen.…

Fortsätt läsa

Tvärbanan till Kista och Helenelund

Den nya Kistagrenen kommer knyta an till tvärbanans befintliga station Norra Ulvsunda och sedan passera bland annat de nya stationerna Bromma Blocks, Bromma flygplats och Solvalla på sin väg vidare…

Fortsätt läsa

Utbyggnad Stockholms tunnelbana

Nu bygger region Stockholm ut tunnelbanan. I framtiden blir det möjligt att ta tunnelbanan till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden. Dessutom ska Blå linje kopplas ihop med den gröna…

Fortsätt läsa
Henriksdals reningsverk
Henriksdals anläggning, renovering av biosteg

Henriksdals reningsverk

För att klara Stockholms snabba befolkningsökning behöver stadens vattenrening förnyas. I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas i Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna, Bromma reningsverk stängs och en…

Fortsätt läsa

Hagastaden

Hagastaden är en levande innerstadsdel under utveckling som knyter ihop Stockholm med Solna. I Vision 2025 beslutades att den nya stadsdelen skulle ha fokus på life science och vara en…

Fortsätt läsa

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt på tidigare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av Stockholms innerstad. Den ligger invid Kungliga Nationalstadsparken. Norra Djurgårdsstaden ligger inom stadsdelsområdet Östermalm samt ingår i stadsdelarna Hjorthagen och Gärdet (men ligger inte till någon del i stadsdelen Norra…

Fortsätt läsa

Förbifart Stockholm

En ny nord-sydlig vägbindelse under Mälaren Vi bygger en ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm, väster om Stockholm. Vägen skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. E4 Förbifart Stockholm binder samman de…

Fortsätt läsa

Hisingsbron

Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda…

Fortsätt läsa

Väg 315, Utanbergsvallarna–Räta

Flera av skidorterna i södra Jämtland och Härjedalen växer och blir större. Därför behövs en väl fungerande väg för att klara det ökade trafikflödet. Vägen är också viktig för lokalbefolkningen…

Fortsätt läsa
  • 1
  • 2
Stäng meny