Vi är glada att nya medarbetare nu börjat på Scior.

Daniel Trygg började sin anställning på Scior i juni 2022 i region öst (Stockholm). Daniel är nyutexaminerad mätningsingenjör från Kartotek i Stockholm. Daniel har gjort sin LIA-period på Scior.

Daniel Trygg

 

Johannes Böhm började sin anställning på Scior i juni 2022 i region mitt (Gävle). Johannes är nyutexaminerad mätningsingenjör från Kartotek i Stockholm. Johannes har även han gjort sin LIA-period på Scior.

Johannes Böhm