Scior

"[ski:or]"

Vårt namn, SCIOR, grundar sig i en ordlek av det latinska ordet SCIO, som betyder “jag vet/kan” och den latinska ändelsen -IOR som betyder ”mer”.

För oss betyder att ”kunna och veta mer om mätning” - förmågan att se helheten och fokusera på mätbara resultat.

Sciors logotyp är formgiven för att spegla företagets höga ambitioner som en pålitlig, vänlig och stabil samarbetspartner med hög kompetens och tekniskt kunnande som alltid levererar mätdata med högsta precision.

Sifferkombinationen i R:et är definitionen av “en meter” = det avstånd ljus färdas i vakuum under 1/299792458 sekund.

Finansiell information

Ekonomisk stabilitet är en förutsättning för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig och samtidigt utveckla vår verksamhet.

En sund och långsiktig tillväxt säkerställer vi genom att i hög grad egenfinansiera investeringar i såväl vår personal som teknik. Företaget har ett starkt eget kapital, inga långfristiga skulder och en soliditeten över 60%
Vi kan

Med flera av Sveriges främsta konsulter, är vi ett av landets ledande företag inom geografisk informationsteknik för samhällsbyggande.
Vi hjälper dig med:

 • Förfrågningsunderlag för konsulter och entreprenörer
 • Insamling av geografiska underlag för projektering
 • Byggledning i beställar - eller utförandeorganistationer
 • Ekonomisk uppföljning och styrning av produktionsarbeten
 • Kvalitetssäkring
 • Entreprenadjuridik
 • Anläggnings AMA
 • Mät- och ersättningsregler (MER)
 • Maskinstyrning och BIM
 • Tolkning av tekniska specifikationer (SIS, HMK, TRVK mfl)
 • Tekniska regelverk för väg och järnväg

Ladda ned