Vi är mycket glada över att få hälsa vår nya medarbetare Jan Haavisto välkommen som konsult till region öst (Stockholm). Jan som är utbildad mätningsingenjör kommer närmast från Clinton mätkonsult och har även erfarenhet från arbeten med bl.a. stomnät under jord åt LKAB.