Vårt erbjudande/

Produktion

I byggskedet arbetar vi tillsammans dig som är entreprenörer med att – enkelt uttryckt – styra produktionen så att rätt sak hamnar på rätt plats och i rätt tid.

När produktionen är igång gäller det att hela tiden ligga steget före och utföra mätningar så att alla kan jobba enligt tidplan. Oavsett teknik, traditionell utsättning eller maskinstyrning gillar vi livet i hetluften. Beroende på byggprojektets karaktär kan vi ta helhetsansvaret för din mätningsorganisation eller fungera som en resursförstärkning.

Vi hjälper dig med att:

  • Sätta ut för produktionsarbeten
  • Hantera ritningar och modeller
  • Göra inmätningar för egenkontroller och relationshandlingar
  • Mängdberäkna och utföra ekonomiska reglering
Stäng meny