Produktion

I byggskedet arbetar vi tillsammans dig som är entreprenörer med att - enkelt uttryckt - styra produktionen så att rätt sak hamnar på rätt plats och i rätt tid.
När produktionen är igång gäller det att hela tiden ligga steget före och utföra mätningar så att alla kan jobba enligt tidplan. Oavsett teknik, traditionell utsättning eller maskinstyrning gillar vi livet i hetluften. Beroende på byggprojektets karaktär kan vi ta helhetsansvaret för din mätningsorganisation eller fungera som en resursförstärkning.

Vi hjälper dig med att:
• Sätta ut för produktionsarbeten
• Hantera ritningar och modeller
• Göra inmätningar för egenkontroller och relationshandlingar
• Mängdberäkna och utföra ekonomiska regleringar

Projektering

En väl projekterad och genomtänkt teknisk lösning ger möjlighet att ge oss mera för pengarna. I våra projekteringsuppdrag tar vi tillvara på våra kunskaper och erfarenheter från produktionen där vi arbetar tillsammans med Sveriges ledande projektörer och samhällsplanerare.

Byggledning

Sedan 1993 har vi byggt upp en mycket stor erfarenhet av att arbeta med byggledning i stora infrastrukturprojekt. Arbetsuppgifterna varierar mellan uppdragen men den gemensamma nämnaren är att alla våra uppdragsgivare kan dra nytta av våra kunskaper - oavsett geografin.