Vårt erbjudande/

MARS

Följ upp ekonomin i dina projekt

MARS är vårt Excel-baserade program som på ett handfast sätt hjälper dig att hantera och följa upp ekonomin i dina bygg- och anläggningsprojekt.

” Som projektör skapar du säkert och enkelt dina mängd- eller aktivitetsförteckningar ”

” Som entreprenör prissätter du dina anbud och kan snabbt börja dokumentera de arbeten du vill ta betalt för ”

” Som beställare kan du löpande följa upp ekonomin och tryggt godkänna entreprenörens fakturaunderlag ”

Stäng meny