SCIOR Byggledning Mätteknik

Byggledning

Sedan 1993 har vi byggt upp en mycket stor erfarenhet av att arbeta med byggledning i alla typer av infrastrukturprojekt. Arbetsuppgifterna varierar mellan uppdragen men den gemensamma nämnaren är att alla våra uppdragsgivare kan dra nytta av våra kunskaper - oavsett geografin.
Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att tidigt definiera förutsättningarna för mätning och koppla dessa till vad som faktiskt ska byggas. I byggledningsuppdrag är vi beställarens förlängda arm gentemot projektets intressenter. Vi samarbetar med såväl offentliga som privata byggherrar.

Ta vårt stöd med att:
• Följa upp kvalitet, tid och kostnad
• Kontrollera att tekniska krav och riktlinjer följs
• Ta fram relationshandlingar och förvaltningsdata
• Samordna projektets geografiska information mellan olika aktörer

Projektering

En väl projekterad och genomtänkt teknisk lösning ger möjlighet att ge oss mera för pengarna. I våra projekteringsuppdrag tar vi tillvara på våra kunskaper och erfarenheter från produktionen där vi arbetar tillsammans med Sveriges ledande projektörer och samhällsplanerare.

Produktion

I byggskedet arbetar vi tillsammans entreprenörerna med att - enkelt uttryckt - styra produktionen så att rätt sak hamnar på rätt plats, i rätt tid.