Projektering

En väl projekterad lösning lägger grunden för god ekonomi och effektivt byggande. I våra projekteringsuppdrag tar vi tillvara på våra kunskaper och erfarenheter från produktionen.
Vi har fokus på slutanvändaren. Resultaten från projekteringen ska vara kalkylerbara och byggbara med minimal handpåläggning. Vi arbetar tillsammans ledande projektörer och samhällsplanerare och har många års erfarenhet av komplexa infrastrukturuppdrag.

Ta vår hjälp med att:
• Samla in geografisk information
• Skapa terräng- och anläggningsmodeller
• Utforma bygghandlingar och förfrågningsunderlag
• Skapa förutsättningar för effektiv produktion

Byggledning

Sedan 1993 har vi byggt upp en mycket stor erfarenhet av att arbeta med byggledning i stora infrastrukturprojekt. Arbetsuppgifterna varierar mellan uppdragen men den gemensamma nämnaren är att alla våra uppdragsgivare kan dra nytta av våra kunskaper - oavsett geografin.

Produktion

I byggskedet arbetar vi tillsammans entreprenörerna med att - enkelt uttryckt - styra produktionen så att rätt sak hamnar på rätt plats, i rätt tid.