I år firar vi 30 år. Sedan starten har vi utvecklat bolaget något som både har förändrat vår organisation internt men framför allt skapat värde för våra kunder i byggbranschen.

1991 grundade Hans Olsson och Gösta Hellström Sundsvalls Mätcenter, bägge med ett förflutet på stadsbyggnadskontoret i Sundsvall. Från starten och i mer än 10 år arbetade företaget med försäljning och uthyrning av geodetiska instrument och tillbehör. Tidigt erhöll man rätten att sälja Geotronics (idag Trimble) mätinstrument och utökande verksamheten ytterligare att omfatta service och support på den allt mer växande marknaden.

2002 beslöt man att renodla verksamheterna och delade företaget i två. Trimtec bildades och övertog instrumentförsäljningen medan Sundsvalls Mätcenter fortsatte i sin konsultdel. 2014 byter bolaget namn till Scior Geomanagement AB som ett led i strategi- och varumärkesarbetet.

Idag är Scior Geomanagement, med ca. 50 anställda med kontor i Sundsvall, Gävle, Stockholm och Göteborg, ett av Sveriges ledande konsultföretag inom mätningsteknik för bygg- och anläggningsbranschen.

”Vi kommer att på bästa sätt fortsätta vårt arbete med att leverera mätningstekniska tjänster av högsta kvalitet och samtidigt utveckla vår allra viktigaste tillgång; våra medarbetare. Vi gör detta tillsammans med våra kunder och partners i enlighet med våra värdeord som är professionell, lyhörd och kul.” säger företagets VD, Krister Arnaryd.

”Det finns en stark intern drivkraft om att bidra till en bättre framtid. Det kommer vi att fortsätta med genom att framöver inrikta oss på ökad digitalisering, som vi kommer jobba för tillsammans med våra kunder och partners. Vi vet att med vår kompetens och ny teknik kan vi göra byggprocessen mer effektiv och samtidigt bibehålla hög kvalitet och göra det hållbart för både vår miljö och människor som jobbar i branschen. Vi har utvecklats och haft kul tillsammans i 30 år, och det tänker vi fortsätta med.”