Värderingar

Våra värderingar genomsyrar hela vår verksamhet och vardag. Vi har valt att berätta om några av våra viktigaste värderingar. Vi tror att det som är värdefullt för oss även är värdefullt för dig.

Professionalism

s. yrkesmässighet, yrkesmässig utövning av sport

Vi har en stor yrkesstolthet i det vi gör. Att vara yrkesmässig kräver hårt arbete – varje dag. Det kräver att vi har rätt kunskap, erfarenhet och förmåga att sätta vårt arbete i sitt sammanhang – för att kunna vara proffesionell – helt enkelt.

Lyhörd

adj. som lätt uppfattar och tar hänsyn till ngt; där ljud lätt hörs

Att höra andra mer än sig själv är en konst. Någon sa – “Det finns en anledning att vi har en mun och två öron.” Lyckas vi att lyssna, förstå och ta hänsyn till andras behov och önskemål kommer vi långt. Kopplar vi till det till att vara yrkesmässiga, ja då kommer vi ännu längre.

Kul

adj. oböjl. (vard.) rolig, lustig, trevlig

Att ha roligt och trevligt när man arbetar värderas högt hos oss. Vi vet att det inte är roligt jämt. Någon sa -“Du har inte roligare än du gör det till.” Helt sant och kombinerar vi vår yrkesmässighet med att ta hänsyn till vår omgivning blir det faktiskt inte speciellt svårt heller – att ha kul alltså.

Stäng meny