Historia

1991 grundade Hans Olsson och Gösta Hellström Sundsvalls Mätcenter, bägge med ett förflutet på stadsbyggnadskontoret i Sundsvall. Från starten och i mer än 10 år arbetade företaget med försäljning och uthyrning av geodetiska instrument och tillbehör. Tidigt förvärvade man rätten att sälja Geotronics (idag Trimble) mätinstrument och utökande verksamheten ytterligare att omfatta service och support på den allt mer växande marknaden.

1996 tog Sundsvalls Mätcenter ett stort kliv framåt då man kontrakterades av Banverket och Vägverket (idag Trafikverket) att ansvara för mät-och mängdreglering vid byggandet av E4 och järnväg mellan Söderhamn till Enånger. På kort tid anställde företaget en rad duktiga medarbetare till projektet som fick namnet Projekt Hälsingekusten, ett projekt som blev avstampen till dagens kärnverksamhet – beställarstöd i infrastrukturprojekt.

Under åren växte verksamheten till att bli landsomfattande och kontor öppnades i Karlstad, Stockholm och Umeå. Företaget arbetade nu på bred front med både konsult och försäljning/uthyrning/service med fler än 30 anställda.

2002 beslöt man att renodla verksamheterna och delade företaget i två. Trimtec bildades och övertog försäljningen medan Sundsvalls Mätcenter fortsatte i sin konsultdel.

2007 genomförde man ett generationsskifte i Sundsvalls Mätcenter. Företaget såldes till Fredrik Landqvist och Fredrik Sylvan, vilka idag tillsammans med sin personal fortsätter resan mot framtiden och till nya historier.

2014 byter bolaget namn till Scior Geomanagement AB som ett led i strategi- och varumärkesarbetet

2017 blir Scior Geomanagement personalägt.

Stäng meny