Vi är glada att tre nya medarbetare nu börjat på Scior.

Vi har anställt Andreas Björkman till region mitt. Andreas är utbildad byggnadsingenjör och bor i Falun. Andreas har över 20 års erfarenhet av produktionsmätning kommer närmast från det egna företaget Prisma AB.

 

Vi har anställt Aleksandar Zmara till region väst. Aleksandar är utbildad lantmätare och kommer från Sibenik i Kroatien. Aleksandar har över 18 års erfarenhet av mätning i bl.a. flera väg-, järnvägs- och tunnelprojekt. Han kommer närmast från det egna mätkonsultföretaget i Kroatien.

Vi har anställt Eina Englund till region nord. Eina är utbildad mätningstekniker i Kramfors och bor med utanför Sundsvall. Eina har över 9 års erfarenhet av mätning kommer närmast från Veidekke.