Vi är glada att nya medarbetare nu börjat på Scior.

Erik Strand Holmgren började sin anställning på Scior den 1:a juni 2020 i region öst (Stockholm). Erik är utbildad byggnadsingenjör. Erik har tidigare arbetat som projektör på ELU Konsult AB samt arbetat med försäljning på flera bolag.

Tom Gottfridsson började på Scior den 15:e juni 2020 i region mitt. (Gävle). Tom är utbildad mätningsingenjör på högskolan i Gävle och han har tidigare sommarjobbat på Scior.