Robert Westberg tillträder den 1 oktober tjänsten som ny regionchef för SCIOR Geomanagement – region norr.

Robert kommer att ansvara för ledning av regionens övergripande verksamhet med fokus på att ytterligare stärka SCIOR Geomanagements erbjudande inom mätningsteknik.

 – ”I region norr har SCIOR Geomanagement haft en kraftig tillväxt de senaste åren. Mitt mål är att fortsatt utveckla vår verksamhet i regionen, både affärs- och medarbetarmässigt. Jag ser verkligen fram mot att vara en del av SCIORs fortsatta resa”, säger Robert Westberg.

Robert har mångårig erfarenhet inom mätteknik och har arbetat i företaget över 15 år. Han kommer närmast från tjänsten som biträdande regionchef och efterträder Lena Arvidsson, som nu övergår till tjänsten som konsult med fokus på Norrbotniabanan.