Vi är mycket stolta och glada över att få hälsa vår nya medarbetare Kent Persson välkommen som konsult till region Öst. Kent kommer närmast från Svensk Byggnadsgeodesi (SBG) där han arbetade i nästan 13 år som product manager för Geo Professional. Kent arbetade före tiden på SBG på Svenska Mätcenter (Exact) och NCC.

Kent kommer att arbeta som byggledare mät på projekt Ostlänken och genom sina unika erfarenheter och höga kompetens kommer Kent även att genom både intern- och extern utbildning att bidra till våra medarbetares och våra kunders fortsatta kompetensutveckling i mätningsteknik.