Vår vision är att vara det ledande konsultföretaget inom geodetisk mätningsteknik med tillhörande beställarstöd och att vara förstahandsvalet för både kunder och medarbetare.

Att vara ledande konsultföretaget inom geodetisk mätningsteknik och tillhörande beställarstöd innebär att medarbetare på Scior innehar hög kompetens gällande mätningsteknik i alla delar i byggprocessen, har kompetens om regelverk och metoder som behövs för att lösa de mätningstekniska utmaningar som finns i ett byggprojekt samt att Scior har en hög marknadsandel.

Att vara förstahandsval för medarbetare innebär att medarbetaren trivs tack vare en bra arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter och ett gott ledarskap.

Stäng meny