UAS/DrönareUAS - Unmanned Aircraft System är ett system för insamling av geografisk information från luften.
Tekniken bygger på fotogrammetrins principer där vi från moderna programvaror
analyserar och bearbetar flygfoton till ortofoton, terrängmodeller och punktmoln.

Vi erbjuder alltid kvalitetssäkrade flygningar som inkluderar rådgivning innan, och analys efter, själva mätningen.Vi hjälper dig med att...


  • Samla in data för projektering av infrastruktur som vägar, järnvägar m m
  • Följa upp och kvalitetssäkra anläggningsproduktion
  • Fotodokumentera områden för tillståndsärenden m m
  • Bestämma arealer
  • Beräkna volymer
  • Visualisera
  • Ta fram underlag för BIM