UAS/DrönareUAS - Unmanned Aircraft System är ett system för insamling av geografisk information från luften.
Teknikenbygger på fotogrammetrins principer. Från moderna programvaror
analyserar och bearbetar vi flygfoton till ortofoton, terrängmodeller, punktmoln och 3 dimensionella bilder i PDF.

Vi erbjuder alltid kvalitetssäkrade flygningar som inkluderar rådgivning innan, och analys efter, själva mätningen.Vi hjälper dig med att...


  • Samla in data för projektering av infrastruktur som vägar, järnvägar m m
  • Följa upp och kvalitetssäkra anläggningsproduktion
  • Fotodokumentera områden för tillståndsärenden m m
  • Bestämma arealer
  • Beräkna volymer
  • Visualisera
  • Ta fram underlag för BIM