Datainsamling från obemannad flygfarkost (UAS)

Från en höjd mellan 120 till 200 meter samlar vi in geografisk information från ett obemannat flyplan. Flygplanet väger mindre än 1.5 kilo och är utrustat med en autopilot och en digitalkamera. Planet flyger automatiskt över ett förutbestämt område och tar foton i ett rutnätsmönster. Efter flygningen bearbetar vi fotona och kan leverera ortofoton, 3 dimensionella PDF-filer eller punktmoln.

Läs mer om UAS

Positionsbestämning med hjälp av satellitteknik

Med en GNSS-mottagare mäts i princip tiden det tar för signalen att gå från satelliten till mottagaren. Med hjälp av kännedom om satellitsignalens utbredningshastighet kan tiden omvandlas till ett avstånd, och i och med att satelliternas positioner är kända kan man med hjälp av inbindning i rymden bestämma GNSS-mottagarens position.

Positionsbestämning med hjälp av totalstation

En totalstation mäter vertikalvinkel, horisontalvinkel och lutande längd mot ett mål, ofta ett optiskt reflekterande prisma. Från mätningarna kan målets tredimensionella position i ett kartesiskt koordinatsystem beräknas. Namnet totalstation kommer från att instrumentet är en kombination av teodolit, elektronisk distansmätare och dator.
Avvägning

Höjdbestämning med avvägningsinstrument

Avvägning eller nivellering är en metod för att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter. Om någon av punkterna har en känd höjd kan man även beräkna punkternas absoluta höjd över havet, den ortometriska höjden, H.
MARS

Följ upp ekonomin i dina projekt

MARS är vårt program som på ett handfast sätt hjälper dig att hantera och följa upp ekonomin i dina bygg- och anläggningsprojekt.

” Som projektör skapar du säkert och enkelt dina mängd- eller aktivitetsförteckningar ”

” Som entreprenör prissätter du dina anbud och kan snabbt börja dokumentera de arbeten du vill ta betalt för ”

” Som beställare kan du löpande följa upp ekonomin och tryggt godkänna entreprenörens fakturaunderlag ”