Umeåprojektet

Umeå är Norrlands största tätort och två europavägar går rakt genom den centrala delen av staden. Den tunga trafiken orsakar både trafikproblem och dålig luft. Lösningen på problemen är en ny ringled.

Ringleden (ca 30 km lång) runt Umeå byggs så att de båda tungt trafikerade vägarna E12 och E4 leds ut ur centrum. Nu återstår den Västra länken som omfattar ca 1 mil nybyggnad av väg E12, ett antal jordbruks- och fritidsportar och en 480 meter lång bro över Umeälven.
I Umeå projektet byggs totalt 46 broar 4 trafikplatser, och 14 cirkulationsplatser till en kostnad av ca 2 miljarder kronor. Projektet beräknas pågå fram till 2017.

Sju av Umeåprojektet nio entreprenader är klara.
Entreprenad 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 är klara och i full drift.

Återstående är Västralänken som illustreras på bilden ovan.


På plats ansvarar vi för beställarens mät- och regleringsarbeten.

> Tillbaka