SydVästlänken

För att minska södra Sveriges sårbarhet i elförsörjningen har Svenska Kraftnät beslutat att bygga SydVästlänken. Förbindelsen består av tre grenar mellan Hallsberg och Nässjö, Nässjö och Hörby samt Nässjö och Norge. Syftet är att öka överföringskapaciteten i det svenska stamnätet.
Ökad överföringskapacitet i stamnätet för el bidrar till att reducera skillnader i elpris mellan olika elområden. Genom att SydVästlänken förstärker stamnätet, möter det också det ökande behovet av att ansluta förnybar elproduktion, exempelvis vindkraft.

Vi hjälper till som mängdreglerare.
Några av våra uppgifter är att verifiera upptagna mängder gentemot uppmätta,
kontrollera att kodningen överensstämmer med Svenska Kraftnäts krav
och att kontrollera mängder i mängdförteckningen alt. mängdbeskrivningen.


Den totala investeringen för hela SydVästlänken beräknas till över 10 miljarder kronor.
SydVästlänkens längd är totalt 70-80 mil (norra 18 mil, södra 26 mil, västra utreds fortfarande)

> Tillbaka