Stamåsen

I Stamåsen vindpark kommer ca 50 vindkraftverk att producera energi motsvarande ca 250 GWh per år. Total installerad effekt är ca 115 MW. Årsproduktionen för parken motsvarar elkonsumtionen i 12 000 eluppvärmda villor eller hushållsel i 49 000 villor eller 124 000 lägenheter.
Bara genom investeringen i Stamåsen kommer koldioxidutsläppet att minska med 210.000 ton per år. Utsläpp av svaveldioxider minskar med 91 ton och kväveoxider med 640 ton. Miljövinsterna uppstår eftersom fossila bränslen ersätts med förnybar energi.
Stamåsen vindpark i Strömsunds och Sollefteå kommuner omfattar 16 km² skogsmark. Vindparken ligger ca 2,5 mil söder om Strömsund, ca 3,5 mil nordväst om Ramsele och ca 2 mil nordost om Hammerdal.

 Landskapet är skogsmark med en höjdplatå som ligger kring 400–430 möh. Här finns några mindre sjöar, vattendrag och våtmarker. Närmaste byar är Vimmaråsen och Vimmarvattnet som ligger 2 km från vindparkens gräns. Byarna Grythöglandet, Stamåsen och Täxan ligger mellan 2,5 och 5 km från gränsen.


> Tillbaka