Ögonfägnaden

I Ögonfägnaden vindpark kommer 33 vindkraftverk att producera energi motsvarande ca 290 GWh per år. Total installerad effekt är ca 100 MW. Årsproduktionen för parken motsvarar hushållsel till cirka 58 000 villor.
Bara genom investeringen i Ögonfägnaden kommer koldioxidutsläppet att minska med cirka 169.000 ton per år. Utsläpp av svaveldioxider minskar med 74 ton och kväveoxider med 515 ton. Miljövinsterna uppstår eftersom fossila bränslen ersätts med förnybar energi.

Ögonfägnaden vindpark i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner omfattar 13 km² skogsmark. Vindparken ligger ca 3,5 mil söder om Strömsund och ca 2,5 mil väster om Ramsele och fördelar sig i stor sett lika mellan kommunerna Ragunda och Strömsund samt med en mycket begränsad del i Sollefteå kommun.

Närmaste bostadsbebyggelse ligger 1,1 km från vindparkens gräns. Byarna Sörviken, Västvattnet med omgivning och Fullsjön ligger mellan 2,5 och 3,5 km från gränsen.> Tillbaka