Nynäsbanan

Trafikverket utför kapacitetsförstärkningar utmed Nynäsbanan mellan Västerhaninge och Nynäshamn.
I första etappen byggdes nya mötesspår och plattformarna på stationerna förlängdes. Denna etapp färdigställdes under 2008.

I nuvarande etapp, mellan Västerhaninge och Tungelsta, bygger man om till planskilt dubbelspår. Det innebär att järnväg och väg/cykelväg inte korsar varandra i samma plan.
Projektet kommer att slutföras 2013.

Kommande etapp innebär utbyggnad till dubbelspår mellan Hemfosa och Tungelsta. Här pågår för närvarande systemhandlingsprojektering.

Åtgärdena utmed Nynäsbanan syftar till att öka säkerheten och förbättra punktligheten.

Sundsvalls Mätcenter har byggledningsansvaret avseende mätning och mängdreglering i projektet, åt Trafikverket.
> Tillbaka